Advokátska kancelária

JUDr. Ján Luterán - advokát

" V našej advokátskej kancelárii z našich skúseností vieme, že Váš život sa môže zmeniť v jedinej minúte. Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, obeťou trestného činu, alebo Vám niekto dlhuje peniaze, prípadne Vás čaká ťažký rozvod a boj o deti, sme pripravení Vám podať pomocnú ruku a bojovať za Vaše práva a oprávnené záujmy rovnako a ešte viac, ako by sme to robili keby šlo o ochranu našich vlastných záujmov. "

Nájdeme SPRÁVNY POSTUP.

JUDr. Ján Luterán študoval na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v rokoch 2002 až 2007. V roku 2007 získal ako 22 ročný titul magister práv (Mgr.) v odbore právo a v tom istom roku obhájil rigoróznu prácu a získal titul doktor práv (JUDr.)


Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v právnických a manažérskych pozíciách ako špecialista na pozemkové a stavebné právo v realitných kanceláriách, ako riaditeľ neziskovej organizácie IUSTITIA n.o. a riaditeľ Národného poradenského centra s.r.o.