Advokátska kancelária

JUDr. Ján Luterán - advokát

POTREBY KLIENTA

CENY SLUŽIEB

Ceny našich právnych služieb nájdete uvedené v kategórii cenník služieb.  Je možná aj individuálna tvorba ceny služby po dohode s klientom, v závislosti od špecifikácie prípadu, alebo osobných a majetkových pomerov klienta.  

Špecializácia

Naša advokátska kancelária sa okrem výkonu právnych služieb v oblasti  všeobecného práva špecializuje aj na zakladanie a zmeny obchodných spoločností, rozvodové právo, vymáhanie pohľadávok, pozemkové právo, internetové právo a oblasť ochrany práv fyzických osôb pri nakladaní s osobnými údajmi, tj. GDPR.

Kvalitné zastupovanie a realizácia potrieb klienta je v našej advokátskej kancelárii na prvom mieste. Dbáme na vysokú profesionalitu, diskrétnosť a dodržiavanie právnych, ale aj etických profesných noriem platných v Slovenskej republike.